האירוע המרכזי יחל בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

להשתתפות בהגרלה והצטרפות למשפחת התאחדות החסידים

התוועדות בשידור חי

עם הרב עופר מיודובניק, הרב אליעזר אשכנזי והרב חיים הלל שפרינגר
בשעה 22:30

מאירועי ה' טבת

Mincha & Sicha - ה' טבת תשמ"ז

Seudas Hodaah - ה' טבת תשמ"ז

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד