שידור חי מחגיגת ה' טבת המרכזית בבנייני האומה

שידור חוזר מהאירוע המרכזי ה' טבת

שידור חוזר מהתוועדות ה׳ טבת

עם הרב עופר מיודובניק, הרב אליעזר אשכנזי והרב חיים הלל שפרינגר

להשתתפות בהגרלה והצטרפות למשפחת התאחדות החסידים

מאירועי ה' טבת

Mincha & Sicha - ה' טבת תשמ"ז

Seudas Hodaah - ה' טבת תשמ"ז

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד